Kasteel Ravenhof

Kasteel Ravenhof ligt op wandelafstand van de Markt. Het gebouw en het park kennen een rijke geschiedenis waarin je jezelf hier verder kan verdiepen. Vandaag kan je op de eerste verdieping het Museum Torhouts Aardewerk bezoeken.

Geschiedenis

Het huidige gebouw zou gebouwd zijn op de fundamenten van een gebouw uit de 13de tot de 15de eeuw. Vermelding van deze site als "Goet ten Walle" in 1370, een benaming die in voege blijft tot de vroege 17de eeuw.

In 1418 wordt de site omschreven als "een huus staende up eenen wal, twelke men heet tgoet Ten Walle, met een woonhuuse staende neffens het voorseide huus opten wal voorscreven met een scure, eene brauwerie ende brauhalamen".

Aanduiding als 'bewalde mote' op de door M. Pyck op basis van de ommeloper gereconstrueerde kaart "Thorhoudt anno 1700", gelegen dicht bij de belangrijke Ieperstraat (de huidige Kortemarkstraat, creëerde handelsmogelijkheden in de periode van de jaarmarkten, 11de-13de eeuw) en met toegangsdreef vanaf de Wollemarkt; net ten westen van de site loopt de "stedeveste".

De site is bewoond door opeenvolgende notabelenfamilies, bewoners in de 17de en 18de eeuw zijn onder meer Laurent Allaert, proost Matthias Heynoot en de familie Decuypere. De familie Decuypere baat in de 17de eeuw de grootste linnenblekerij van de stad uit, gelegen aan de lage meersen achter de stadsvesten, tussen de huidige Wollemarkt, Zuidstraat en Kortemarkstraat (cf. huidige Blekerijstraat). De "Bleekerye" van Jacobus de Cuypere aangegeven op de kaart "anno 1700" speelt tot het begin van de 18de eeuw een belangrijke rol in de bloeiende lijnwaadnijverheid.

In de 18de eeuw komt het domein in handen van de grootgrondbezittersfamilie de Potter. Einde 18de eeuw, verkoop aan de familie Fraeys die het in 1818-1820 doorverkoopt aan geneesheer Louis Wauters, gewaardeerd om zijn werk voor de pokkenvaccinatie in het Torhoutse. Na zijn dood in 1825, verkoop aan Josephus Benedictus Serruys, eigenaar te Brussel. René Van Oye koopt het domein ca. 1840.

Deze richt in 1863 aan de nabijgelegen "Cortemarcq wegel" een vlaszwingelarij-linnenfabriek op en bouwt tussen 1850 en 1874 een aantal woningen voor zijn arbeiders, in de volksmond zogenaamd "Van Oye's reke" (cf. Eugeen Van Oyestraat). In 1880-1885 quasi volledige herbouw van het 'kasteeltje'. Aanleg van het park met medewerking van schoonbroer Charles de Gheldere, leraar aan de Torhoutse Landbouwschool. Deze familie blijft het 'kasteeltje' bewonen tot de openbare verkoop in 1904 (cf. verhuis van het bedrijf naar het Noord-Franse Halluin in 1892-1895). Zoon Eugeen Van Oye (Torhout, 1840-Gistel, 1926), een belangrijke persoon in de literaire en flamingantische geschiedenis van Torhout en Oostende, groeit op op het kasteeldomeintje), cf. gedenkplaat aan de oostgevel van het 'kasteeltje'.

In 1906 koopt Oscar Hostyn het "Ravenhof" en de vroegere fabrieksgebouwen, alwaar zijn schoenfabriekje komt. In 1912-1913 huidige interieurinrichting. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het 'kasteeltje' verblijfplaats voor de Duitse soldaten. Bij de Duitse aftocht wordt het gebouw beschadigd, in 1919-1920 volgen ingrijpende restauratiewerken. Later komt het domein en het bedrijf in handen van de familie Couppé. Na 1960 verkrot het domein. De Stad Torhout koopt het domein in 1989.
Renovatie van het gebouw in 1993-1994 waarna de benedenverdieping ingericht wordt als toeristische infobalie, de bovenverdieping als museum "Torhouts Aardewerk". Tevens inrichting van "Gildekamer van de Sint-Sebastiaansgilde".

Bron: MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 111-113.

Dienst

Vrijetijdshuis

Adres
Markt 1, 8820Torhout
Tel.
050 22 07 70
E-mail
vrijetijdshuis@torhout.be
Website
www.visittorhout.be

Openingsuren

Vandaag

open van 10 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur

Morgen

open van 10 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Meer openingsuren