Ginter

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter is een projectvereniging opgericht in 2002 tussen acht gemeenten in het kader van het decreet op het lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 en het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. De naam die werd gekozen is een term die in het West-Vlaams dialect staat voor ‘daar, bij de buren’ en als uitdrukking alom gekend is. Door het bijeenvoegen van de letter ‘G’ (van ‘gemeentelijk’) en het prefix ‘inter’ verwijst hij echter ook rechtstreeks naar de intergemeentelijke culturele samenwerking tussen de partners. In de beginletter zit verder een ludieke allusie vervat op de invloed van het West-Vlaams dialect op de uitspraak van het algemeen Nederlands, waarbij de ‘g’ en de ‘h’ constant door elkaar gebruikt worden.

Deze sterke naam kreeg van meet af aan ook een sterk beeld mee: de haas. Dit dier komt voor in het volledige gebied tussen de kust, de polders, het Houtland en het historische Bulskampveld en verenigt elementen als mobiliteit, dynamiek, snelheid en nieuwsgierigheid. Het bijbehorende logo met de springende haas, dat gebruikt wordt op alle interne en externe communicatie, heeft mee gezorgd voor de grote naambekendheid en herkenbaarheid die Ginter tot hier toe heeft opgebouwd. Ook de slogans ‘Ginter, haas je erheen’ in het algemeen en ‘Haas je naar binnen’ op de website hebben duidelijk hun sporen nagelaten…

Ginter wil zich profileren als een actieve en een dynamische cultuurregio en op een efficiënte manier de samenhang en de samenwerking tussen de deelnemende partners verder verdiepen. 

Ontdek het aanbod op www.ginter.be