Zo denkt het inwonerspanel over het vrijetijdsaanbod in Torhout

Het Torhoutse inwonerspanel werd in het najaar van 2022 voor de derde keer ingeschakeld voor een bevraging. We toetsten af hoe het panel denkt over het vrijetijdsaanbod en de bijhorende dienstverlening. Van de 381 panelleden vulden 308 de enquête in.

Het lokaal bestuur gebruikt de resultaten van de bevragingen om de juiste beleidskeuzes te maken en het beleid waar nodig bij te sturen.

Na 'stedelijke dienstverlening' en 'winkelen in torhout' kwam nu het vrijetijdsaanbod aan bod in een bevraging. We polsten naar hoe de Torhoutenaar zijn vrije tijd spendeert en als de activiteiten van het lokaal bestuur overeenstemmen met de noden en verwachtingen. We wilden ook graag weten in hoeverre het aanbod bekend is, welke communicatiekanalen het best scoren en hoe toegankelijk de openingsuren en de loketten zijn. Alle onderwerpen werden afzonderlijk beoordeeld voor sport, cultuur, toerisme, de bib en de kunstacademie. 

Belangrijkste resultaten

  • 45% geeft aan lid te zijn van één of meerdere verenigingen in Torhout. 7% van hen is eerder passief lid, zij nemen dus niet actief deel aan activiteiten. Hoe ouder, hoe vaker Torhoutenaars lid zijn van een vereniging.
  • Vooral de culturele activiteiten in de stad zijn populair. 67% nam de afgelopen drie jaar deel aan een culturele activiteit.
  • Aan sportactiviteiten nam 36% deel. 1 op 5 nam aan geen enkele activiteit in Torhout deel. Mensen die lid zijn van een vereniging, nemen veel vaker deel aan activiteiten in de stad.
  • De openingsuren van de diensten worden positief beoordeeld. 1 op 5 van de bezoekers van de bib is minder tevreden over de openingsuren, ook de openingsuren van de jeugddienst scoren minder goed. We bekijken hoe we aan deze vraag tegemoet kunnen komen.
  • Zowel de zalengids, het vrijwilligersloket als de webshop voor kampjes is voor de ruime meerderheid van de bevraagden nog onbekend. We maken werk om de promotie van deze initiatieven meer op punt te zetten.
  • 90% geeft aan wel eens een culturele activiteit bij te wonen. Dit is voor een ruime meerderheid zowel in als buiten Torhout. Bij jongere mensen is dit vaker uitsluitend buiten Torhout (34%). Inwoners die lid zijn van een Torhoutse vereniging wonen vaker culturele activiteiten in Torhout bij.
  • 51% van de Torhoutenaars gaat minstens een keer per jaar naar de bib, maar liefst 27% doet dat zelfs maandelijks.
  • Als inwoners sporten, is dat hoofdzakelijk in Torhout zelf. Een minderheid doet dit voornamelijk buiten Torhout. Bij jongere mensen en bij inwoners die geen lid zijn van een vereniging in Torhout is dat vaker buiten Torhout.
  • We zijn het "buukepitje" van het Houtland, en dat bevestigt ook ons inwonerspanel. De toerismetoppers zijn ontegensprekelijk provinciedomein D'Aertrycke, Groenhovebos en Wijnendalebos.
  • Qua evenementen steken de Batjes, (wijk)kermissen en het stadstraktaat (Vlaanderen zingt) er met kop en schouders bovenuit.

Het hele rapport kan je hier nalezen

Kan ik deel uitmaken van het inwonerspanel?

Dat kan, maar dan zou het per toeval moeten gebeuren. Het inwonerspanel is immers een willekeurig gekozen groep die daarom een representatieve weergave is van de Torhoutse bevolking. Panelleden die stoppen worden uiteraard vervangen. Om de groep representatief te houden worden jaarlijks nieuwe (willekeurig geselecteerde) kandidaten aangeschreven.

Volgende bevraging

De volgende bevraging van het inwonerspanel plannen we in het najaar van 2023. Op dit moment bekijken we welk thema we bij de Torhoutse bevolking kunnen aftoetsen. 

Gepubliceerd op maandag 3 april 2023 15.10 u.