Update 4 mei, sportstadion beperkt terug open

Conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, gaat het Torhoutse sportstadion op 4 mei beperkt terug open. Individuele sporters (geen groepen) zijn voor een beperkt aantal activiteiten terug welkom.

Vanaf vandaag, 4 mei, zijn er terug meer mogelijkheden om in open lucht te gaan sporten. Het is toegelaten om met twee personen af te spreken (dus maximum drie sporters samen). Het moet wel altijd om dezelfde twee personen gaan, en alleen sporten waarbij u voldoende afstand kunt houden zijn toegelaten. Er mag ook geen materiaal gebruikt worden uit bergingen en ook groepstrainingen zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Dit zijn de toegestane activiteiten die vanaf 4 mei terug mogen uitgeoefend worden in het sportstadion: skeeleren (max. met 3), lopen (max. met 3), tennis (enkelspel), beachvolleybal (1 tegen 1), werpnummers: alleen indien atleet eigen kogel, discus en hamer meebrengt en op voorwaarde dat het opstellen van de kooi volgens de veiligheidsvoorschriften haalbaar is.

Alle andere activiteiten zoals bv. voetbal, tennis dubbelspel, beachvolley met meer dan 2, hockey, krachtbal, groepstrainingen, kampnummers atletiek (verspringen, hoogspringen, polsstokspringen,) zijn voorlopig nog niet toegestaan.

Praktische afspraken

  • De buitenfaciliteiten van het sportstadion worden geopend van maandag tot vrijdag 8.30 tot 21 uur, zaterdagen van 9 tot 17 uur, zon- en feestdagen gesloten.
  • Toegang is uitsluitend voorzien via het hekken nabij het stadspark.
  • Alle toiletten en kleedkamers blijven gesloten.
  • Het is niet toegestaan om zitbanken te gebruiken en bezoekers zijn alleen welkom om te sporten en verlaten het domein onmiddellijk na hun sportactiviteit.
  • Er wordt geen materiaal uitgeleend (raketten, tennisballen, berging atletiekmateriaal- ook van de club - blijft op slot, skeelers worden niet uitgeleend, geen volleyballen)
  • Voorlopig is er geen controle op sportkaarten en is iedereen dus welkom.

Tennis en beachvolley

 Voor het gebruik van tennisvelden en beachvolleybalveld moet er vooraf online gereserveerd en betaald worden via de webshop. Vanaf 4 mei kan 1 tennisterrein en het beachvolleybalveld gereserveerd kunnen worden, vanaf de week erna zal ook het tweede tennisveld beschikbaar zijn.

Werpnummers

Wat betreft de werpnummers: kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen, hamerslingeren kan, indien de mensen hun persoonlijk werptuig meebrengen en indien ze hun handen wassen voor de activiteit en vooraleer ze het net manipuleren. De kooi moet correct opgesteld worden. Voor de werperskooi kan dit alleen door atleten met kennis van zaken en moeten er minstens 2 mensen aanwezig zijn om de kooi correct op te stellen.

Multisportveld

Het multisportveld en skateterrein in het stadspark blijven verder gesloten.

Toezicht voorzien

We rekenen op het gezond verstand van alle bezoekers en verwachten dat ze komen sporten met wederzijds respect en sportiviteit. Bij meerdere gebruikers van een zelfde piste of terrein aan verschillende tempo's wordt afstand bewaard. 

Er is een sportmedewerker aanwezig die toezicht zal houden op het goede verloop en wie zich niet aan de afspraken houdt zal gevraagd worden het domein te verlaten. 

We zijn goed voorbereid en kijken er naar uit om terug beweging te zien op het sportstadion. Als we echter vaststellen dat voorwaarden niet gerespecteerd worden of kunnen worden door te grote drukte, dan zullen de voorwaarden bijgestuurd of desnoods teruggeschroefd worden, maar uiteraard hopen we dat dit een eerste voorzichtige opstap is naar wat meer mogelijkheden om te bewegen.

Gepubliceerd op maandag 4 mei 2020 15.24 u.