Update 16 maart, Kunstacademie Torhout - richtlijnen coronavirus 130320

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen, toonmomenten en activiteiten worden geschorst in de Kunstacademie Torhout en Zedelgem. Er wordt geen opvang voorzien aangezien wij een naschoolse vorming aanbieden.

Deze maatregel gaat in vanaf vandaag vrijdag 13 maart en duurt t.e.m. 4 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. 

Ons lerarenkorps zal nagaan hoe we het verdere verloop van het schooljaar zullen aanpakken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

Meer informatie?

Gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020 10.47 u.