Gratis mini-expo: Sporen van het oude Torhout, archeologie in de stad

De herinrichting van de Torhoutse Markt en omgeving ging tussen 2020 en 2022 gepaard met een archeologische opgraving. Doordat er heel wat graafwerk aan te pas kwam, was dit voor archeologen het uitgelezen moment om in de geschiedenis van Torhout te duiken. Wat eeuwen bedekt bleef, zag opnieuw het daglicht en… dat was niet min! Deze mini-expo brengt de eerste opvallende resultaten.


In het Vrijetijdshuis op de Markt vind je de eerste vitrine waar je een korte tijdreis maakt aan de hand van een kleine selectie van de vondsten die tijdens de opgraving gedaan werden.
Hier kan je van maandag tot zaterdag terecht van 10 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur.


In het kasteel Ravenhof focust de expo op de hoogdagen van het middeleeuwse Torhout, en op hoe archeologen te werk gaan bij het opgraven van skeletten.


Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Kasteel Ravenhof

Organisatie

Raap België